De definitie van de schermsport is: iemand treffen zonder zelf getroffen te worden. In vroeger tijden betekende getroffen worden namelijk meestal de dood! Tegenwoordig betekent getroffen worden, dat het punt naar de tegenstander gaat. Wie het eerst vijf punten heeft gescoord, heeft de partij (doorgaans) gewonnen.

Dat dit niet eenvoudig is, is juist het mooie van de sport. Men zal de tegenstander zowel technisch als tactisch moeten bestrijden. Men moet anticiperen op wat de ander zal gaan doen, tijdens de partij moeten kunnen herkennen aan welke aanvalstactieken de tegenstander de voorkeur geeft en hem van zijn apropos proberen te brengen. Allemaal binnen de geldende regels natuurlijk! Ook de snelheid van handelen en de precisie zijn bepalend voor de uitkomst van de 'strijd'. Hieraan wordt tijdens de lessen veel aandacht besteed (theorie) en zal de schermer dit ook in praktijk moeten brengen.

schermpartij met electrische registratie

In de moderne schermsport kent men drie wapens: de floret, de degen en de sabel. De floret en de degen zijn steekwapens. Dat wil zeggen dat er niet mee geslagen mag worden, alleen als het puntje van het wapen de tegenstander raakt wordt er een treffer geregistreerd. De sabel is daarentegen een slag én steekwapen. Ieder wapen heeft een andere vorm en het trefvlak (het gebied waar de tegenstander getroffen mag worden) verschilt ook. Het is mogelijk om, na de basistraining, te kiezen tussen een of meerdere wapens.

afmetingen van de drie wapens: floret, degen en sabel

De outfit van de scherm(st)er moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Het bestaat uit: een schermpak, een handschoen (alleen voor die hand, die het wapen vasthoud), een masker, een of meerdere wapens en goed schoeisel. Wanneer men aankomend lid van onze vereniging wordt (en de introductiecursus volgt), hoeft men uitgezonderd van het schoeisel nog even niets aan te schaffen. Zo wordt u niet op kosten gejaagd, mocht u na deze zes lessen niet voor onze sport kiezen. De vereniging beschikt over leenmateriaal dat in een dergelijk geval gebruikt kan worden.

uitleg handhouding

Schermen is, als één van de weinige Olympische sporten, sinds de eerste moderne Olympische Spelen (1896) een vast onderdeel. In de loop der tijd is het schermen op de spelen geëvolueerd van uiterst ouderwets met exotische vormen als partijen voor schermleraren, geweerschermen (met bajonet) en sabel te paard tot het moderne elektrische schermen.

naar boven

naar boven

Schermvereniging Elan
SV Elan, thuispagina
Scherm historie
Schermen, uitleg
Scherm clinics
Club-info SV Elan
Club-info SV Elan
Links vanuit het schermen in Roermond
Contact met SV Elan